VENTILACIJA

Vaš prostor treba kvalitetnu ventilaciju ili vrhunsku zračnu zavjesu?

Svaki prostor s vremenom postane zagušljiv. Bilo da se radi o dimu cigareta, ili nekom drugom obliku ispuštanja nečistoća u prostoriju. U takvim prostorijama vrlo rijetko pomaže provjetravanje svježim zrakom koji se vrlo brzo onečisti. Iz takvih i tome sličnih razloga sve je veća potreba za ventilacijskim sustavima, kako bi olakšali boravak u prostoriji.

Svaki ventilacijski sustav ima dvije bitne karakteristike: količinu potrebnog svježeg zraka i pad tlaka - otpor koji se javlja u tom sustavu; tako postoje i različite vrste ventilatora koje zadovoljavaju te dvije karakteristike.

 

 

Slobodni smo vam ponuditi vrhunske proizvode SYSTEMAIR, VORTICE i HELIOS. Kod nas možete pronaći industrijske ventilatore, ventilatore za upotrebu u kućanstvu, komercijalne ventilatore, aksijalne ventilatore, cijevne ventilatore, krovne ventilatore, kanalne ventilatore, centrifugalne ventilatore te ventilatore za kuhinjske nape. Da bi se postiglo što ravnomjernija izmjena zraka u prostoriji, uz ventilator se ugrađuje i kanalni razvod i ventilacijske rešetke koje direktno dopiru do mjesta zagađenja.

 

  

 

ZRAČNE ZAVJESE

 

Osnovna namjena zračnih zavjesa je da onemoguće miješanje vanjskog u osnovi onečišćenog zraka sa zrakom u prostoru. Ne mijenjajući temperaturu u prostoru, vrata poslovnog prostora su otvorena a zavjesa onemogućava ULAZ : automobilskog smoga, prašine, letećih insekata što se direktno odražava na higijenu poslovnog prostora.

Štedi energiju jer onemogućava IZLAZ: ljeti - klimatiziranog, a zimi - grijanog zraka. Kao što je poznato, kad je prostor klimatiziran ili grijan, ulazna vrata bi trebala biti zatvorena. Zatvorena vrata poslovnog prostora za potencijalnog kupca uvijek predstavljaju tzv. "psihološku barijeru" (u smislu: Da li rade? Da probam ući ili ne?) dok otvorena vrata predstavljuju poziv - "uđite, razgledajte našu ponudu".

Dokazano je:

- da prostori bez zračne zavjese, pored ekonomskog gubitka na rasipanju energije, daleko veći gubitak trpe jer kupci, radi prije navedene psihološke barijere, izbjegavaju ulaziti u takve trgovine.
- da prostor koji nema zračnu zavjesu ima poprilično nestalnu temperaturu zraka s razlikom od 4°C do 10° C, dok prostor sa zavjesom ima fluktuaciju temperature do 3°C.
- da u prostorima sa zavjesom cirkulacija kretanja ljudi i roba je veća jer se ne umanjuje vidljivost a povećava cirkulacija i sigurnost osoba.