11.05.2012.

Predstavljamo - DAIKIN klima uređaj URURU SARARA

Za cjelogodišnji komfor potrebno je nešto više od same kontrole temperature. Mogućnost prilagodbe vlage i sami protok zraka također su kjučni faktori, međutim klasični uređaji za klimatizaciju nemaju takvu opciju. Sve do sada ...

 

 

Daikin Ururu Sarara jedinica sa svojim jedinstvenim opcijama ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacijom i pročišćavanjem zraka omogućuje vam komfor kakav želite tijekom cijele godine.

 

Inverter tehnologija

 

Korištenje integrirane inverter tehnologije osigurava maksimalnu energetsku učinkovitost dobavom isključivo potrebne energije za grijanje/hlađenje dok se kod neinverterskih jedinica dobavlja maksimalna količina energije u on/off režimu rada.
Brzi početak rada (osigurava inverter) povećava komfor smanjivanjem vremena potrebnog postizanje željene temperature u prostoriji. Jednom postignuta željena temperatura podložna je minimalnim odstupanjima budući da inverter stalno provjerava temperaturu u prostoriji reagira na najmanje promjene podešavajući temperaturu prostorije u nekoliko sekundi. Na taj se način povećava komfor.
Dodatne uštede energije dobivene su uvođenjem novog swing kompresora i nove istrujne rešetke koja je zakrivljena kako bi se smanjio otpor protoka zraka i povećala učinkovitost.

 

Snažna ventilacija, snažno pročišćavanje, ugodan protok zraka

 

 Sa snažnim učinom ventilacije od 32m3/h, Ururu Sarara je prva jedinica koja u roku od 2 sata može opskrbiti prosječnu prostoriju veličine 26 m2 svježim zrakom.

 Povećajte kakvoću zraka sa Daikin Flash Streamer tehnologijom proćišćavanje vanjskog zraka u dvije faze: prvo u vanjskoj, a potom u unutarnjoj jedinici. Svi ispušni plinovi i neugodni mirisi biti će uklonjeni u vanjskoj jedinici (za vrijeme rada ventilacije).
Kada dođe do unutarnje jedinice zrak će se profiltrirati od prašine i peludi, a fotokatalitički pročistać zraka razgraditi će neugodne mirise. Na kraju Flash Streamer tehnologija koja je već primjenjena na zadnjoj generaciji Daikin Pročistača zraka uništava formaldehid supstance, viruse, plijesan itd.
 
"Komforni mod" osigurava učinkovit protok zraka pomoću kontrole istrujnih lamela.

 

 

Ururu ovlaživanje
 
Vlaga vanjskog zraka dostupna je u zatvorenom prostoru
 Ururu podsustav ovlaživanja koristi dodatni element za ovlaživanje u vanjskoj jedinici koji apsorbira vlagu vanjskog zraka i prenosi je do unutarnje jedinice.
 Budući da se vlaga ne apsorbira iz zraka prostorije moguće je brzo i učinkovito ovlaživanje prostora.
 Ururu ovlaživač jednoliko grije cijelu prostoriju
Jedinica se sastoji od uređaja za klimatizaciju i ovlaživaća čime je omogućeno idealno grijanje. URURU podsustav ovlaživanja učinkovito distribuira 450 ml/h vode koja je potrebna za potpuno ovlaživanje cijele velike dnevne sobe. Za razliku od klasičnih ovlaživača ova jedinica nema spremnik za vodu i nije joj potrebna dobava vode, a vrijeme za održavanje i čišćenje je smanjeno.
 Ova značajka eliminira mogućnost razvoja bakterija i ostalih mikro organizama.
 Ovlašeni zrak stvara veći komfor
 Suhi zrak u prostoriji stvara osjećaj hladnoće. Radom Ururu ovlaživača na umjerenoj temperaturi stvara se osjećaj topline u prostoru. Na taj se način sprječava isušivanje kože i grla , te se održava relativna vlažnost u kojoj virusi ne mogu preživjeti.

 

 

Sarara odvlaživanje

 

 Odvlaživanje prostora jednako je bitno za komfor kao i ovlaživanje. Iako ljeti kontroliramo temperaturu zatvorenog prostora visoki postotak vlage u zraku prostoriju čini neugodnom i zagušljivom. Ururu Sarara smanjuje vlažnost zraka bez utjecaja na temperaturu u prostoriji izmjenjujući suhi i hladan zrak s toplim zrakom te stvara komforan topli zrak. (Sarara postupak odvlaživanja). Ova mogućnost sprjećava pothlađivanje prostora, te je pogodna za osobe koje su sklone prehladama. Ukoliko temperatura u prostoriji postane previsoka, Ururu Sarara smanjuje količinu vlage u zraku smanjujući i temperaturu (hladno odvlaživanje).
 Niža vlažnost zraka stvaka komfornu suhoću i kod kontituirane temperature
 Smanjivanjem količine vlage u zraku stvara se osjećaj komfora čak i kod kontinuiranog održavanja sobne temperature. Ova značajka sprječava pothlađivanje, te je pogodna za osobe koje su sklone prehladama.

pogledajte VIDEO