16.09.2011.

Ventilacija za pušačke kafiće

Da li ste dobili potrebnu dokumentaciju da bi svoj caffe bar mogli nazvati PUŠAČKI? Niste. Mi imamo rješenje za to. ARIJA NOVA Vam je u mogućnosti ponuditi preinaku postojeće ventilacije ili pak izradu kompletno nove ventilacije. Nazovite nas, besplatno ćemo napraviti uvid u Vaš poslovni prostor i dati Vam ponudu za izradu ili preinaku ventilacije. S ozirom da je naša tvrtka registrirana za izradu i montažu opreme za ventilaciju i klimatizaciju po prihvatljivim cijena slobodno Vam možemo ponuditi slijedeće:

1. Izdavanje nalaza i mišljenja da Vaš postojeći ventilacijski sustav zadovoljava tražene uvijete

2. Dogradnju ili preinaku postojećeg ventilacijskog sustava radi zadovoljenja traženih uvijeta

3. Izvođenje novog ventilacijskog sustava koji zadovoljava tražene uvijete